Biz Kimiz?

Dünyada Güneş

2010’da güneş PV kapasitesine 17 GW eklenerek tüm toplam kapasite 40 GW’a getirilmiştir.Teknoloji fiyatlarındaki düşüş ve güçlü destek politikası büyümeye yardım etti . Avrupa Birliği 2010’da 13.2 GW lık yeni kurulumların %80’ini ilk kez rüzgardaki yeni kurulumları aşmış olarak kendisine çekmiştir. Almanya tek başına 7.4 GW ilave kapasite eklemiş olup kapasitesini 17.3 GW’a ulaştırmıştır. İtalya’nın toplam kurulu kapasitesi Haziran 2011 itibariyle 5.8 GW’dır. İspanya’daki yeni kurulumlar yanlızca 0.4 GW ile 2008’deki zirve dönemlerinden düzenleyici belirsizliklerden dolayı daha düşük olmuştur. Toplam PV kapasitesi İspanya’da 3.8 GW’a ulaşmıştır.

Devamı
Rüzgar

Yeni tesislerdeki tüm yenilenebilir teknolojiler içinde rüzgar gücünü lider konuma getirmek için 2010 yılı süresince 39GW lık yeni yeni rüzgar gücü kapasitesi eklendi.2010 yılı sonunda %24’den daha fazla bir artışla toplam global kapasite 198 GW’a ulaştı.2010’daki yıllık büyüme oranı Avrupa ve ABD’deki ekonomik krizin büyümeyi yavaşlatması ve politik belirsizliklerden ötürü 2009’daki büyüme hızını çok az da olsa aşmıştır. Rüzgar gücü, 2010’un sonu itibariyle %2-2,5 oranda global bir güç talebi ile karşılaşmış ve bu oran İspanya(%15.4) ve Almanya (%6) gibi bazı devletlerde çok daha fazla olmuştur. Münferit rüzgar projelerinin boyutu genişlerken küçük ölçekli türbin kullanan topluluk rüzgar enerjisi projeleri daha yaygın hale gelmeye başlamıştır.

Devamı
Hidrogüç

30 GW’lık yeni tesisler, global hidrogüç kapasitesini 2010’da 1,010 GW’a getirmiştir. Küresel elektrik üretiminin %16’sı hidroelektrik santralleri tarafından gerçekleştirilmiştir.16 GW ilave kapasite ekleyerek toplam 213GW kapasiteye ulaşarak dünyadaki en büyük hidrogüç kapasitesi ve üretiminine sahip olan Çin dünyada lider olmakta olup bu kapasitenin önümüzdeki beş yılda ilave 140 GW ile büyümesi beklenmektedir.

Devamı
Türkiye'deki Karbon Emisyonu Ticaretinin Beklentileri

Türkiye, 2004’deki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu İklim Değişikliği’ne taraf olmuş ve 2009’daki Kyoto Protokolü’nü onaylamıştır. 2008 ve 2012 arasındaki periyodda protokol’ün ilk taahhüdü süresince kantitatif karbon emisyonu azaltım taahhüdünün olmayışından ötürü; Türkiye’nin protokol tarafından oluşturulan esnek mekanizmalara katılmasına izin verilmemiştir. Sonuç olarak, Türk oyuncular, gönüllü karbon piyasalarına karbon kredisi satabileceklerdir. Her ne kadar, Kyoto sonrası rejim özellikleri ve Türkiye’nin buradaki önemi açık olarak uzak olmakla birlikte Türkiye emisyon azaltımı yükümlülükleri konusunda daha aktif rol alabilir ve uyum temelli emisyon ticareti piyasası üzerinde hak elde edebilir.2011’in ikinci yarısındaki Uluslar arası müzakereler 2012 sonrası rejimi şekillendirecektir.

Devamı
Türkiye'de Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisince zengin bir bölgede yer almasına rağmen, güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanamamaktadır. Ayrıca yıllık 2,640 saatlik güneşlenme kapasitesi ile güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli açısından Avrupa ülkeleri arasında ikinci sıradadır. Bu kapasite yıllık 380 milyar kWh enerji potansiyeli anlamına gelmektedir. Ayrıca Türkiye'nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1,526 kWh/m2-yıl olup bu rakam günlük 4.2 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7.2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. Yapılan çalışmalar, Türkiye’de 4,600 km2’lik bir alanın bu potansiyelin kullanımı için uygun olduğuna işaret etmektedir.

Devamı
Niçin Yenilenebilir Enerji?

İnsanlar, şirketler, devletler daha fazla zengin olmak için kuralsız, kaidesiz ve ilkesiz bir şekilde ulaşılmasını en kolay gördükleri enerji kaynağı olan fosil yakıtlara: petrol, kömür ve doğal gaza hücum ettiler. Milyarlarca yıllık sedimantasyon ve en az yüz milyon yıllık mekanik etki ile oluşan bu fosil kaynaklar elli yıl içerisinde ciddi oranda tüketildiler. En iyimser tahminlerde bile ancak elli yıllık ömürleri kaldığı söylenebilir.

Devamı

Öne Çıkan Makaleler

Dünyada Güneş

2010’da güneş PV kapasitesine 17 GW eklenerek tüm toplam kapasite 40 GW’a getirilmiştir. Teknoloji fiyatlarındaki düşüş ve güçlü destek politikası büyümeye yardım etti.

Rüzgar

Yeni tesislerdeki tüm yenilenebilir teknolojiler içinde rüzgar gücünü lider konuma getirmek için 2010 yılı süresince 39GW lık yeni yeni rüzgar gücü kapasitesi eklendi.2010 yılı sonunda %24’den daha fazla bir artışla...

Hidrogüç

30 GW’lık yeni tesisler, global hidrogüç kapasitesini 2010’da 1,010 GW’a getirmiştir. Küresel elektrik üretiminin %16’sı hidroelektrik santralleri tarafından gerçekleştirilmiştir.